Ader - Associació de Malalts del Ronyó
Salut i discapacitat
L´objectiu principal de la nostra associació benèfica, és la defensa dels drets, la rehabilitació i millora de la qualitat de vida del col.lectiu de malalts que pateixen insuficiència renal crònica i que reben tractament de diàlisi o bé estan trasplantats de ronyó.