+Associa't

+Associa't és un espai de dinamització i enfortiment del treball comunitari i el teixit associatiu de Barcelona des de la comunicació. És un Viver de Comunicació que va prenent forma de diverses maneres: a través d'itineraris formatius sobre comunicació; espais per al diàleg entre associacions i col·lectius diversos vinculats a l'acció comunitària de la ciutat; i desenvolupant instruments que siguin útils al conjunt de les organitzacions de la Barcelona. +Associa't és una iniciativa impulsada pel Servei d’Acció Comunitària (SAC) de l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb Quepo i diverses organitzacions de la ciutat.