Viver

El Viver de Comunicació és una iniciativa impulsada pel Servei d’Acció Comunitària (SAC) de l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb Quepo i diverses organitzacions de la ciutat. Impulsem el Viver de Comunicació amb la voluntat d’enfortir el treball comunitari i el teixit associatiu de Barcelona des de la comunicació.

Ho farem a partir de tres eixos d’acció: una sèrie d’itineraris formatius sobre comunicació; obrint espais per al diàleg entre associacions (i d’aquestes amb les institucions); i desenvolupant instruments que siguin útils al conjunt de les organitzacions de la ciutat. Participa-hi!