Oxfam Intermón
Democràcia i DDHH
Oxfam Intermón som persones que lluitem amb, i per a les persones desfavorides, i com a part d'un ampli moviment global, amb l'objectiu d'eradicar la injustícia i la pobresa, i per aconseguir que tots els éssers humans puguin exercir plenament els seus drets i gaudir d'una vida digna.