Associació Orientalia
Diversitat
Els objectius de l'associació, nascuda a l’any 2008, són: contribuir a la integració i la fusió cultural entre comunitats estrangeres i amfitriones, fomentar la Interculturalitat, la participació dels fills i filles d'immigrants i de les dones emprenedores immigrants.

Activitats