Espíritu de Santa Cruz de la Sierra
Cultura i llengua
Persones que, per mitjà de l’entitat i d’entitats agermanades, es dediquen a enfortir, coordinar i donar suport a l’organització i promoció d’esdeveniments culturals, socials, esportius i gastronòmics, amb el propòsit d’enfortir les relacions entre Santa Cruz i Catalunya, i entre Bolívia i Espanya.