Federación de Asociaciones de Colombianos en Catalunya-FEDASCAT
Federacions
Som interlocutors, pont d'unió i suport entre les organitzacions federades i la societat receptora.