Centro Asturiano de Barcelona
Cultura i llengua
Volem contribuir a l'enfortiment de la comunitat asturiana de Barcelona afavorint la cohesió interna, la solidaritat entre socis i la eficàcia de les accions associatives.

Activitats