A. C. Amigos da Gaita Toxos e Xestas de Barcelona
Cultura i llengua
Treballem per a la conservació de la cultura gallega, sobretot la part artística musical en la que s'ofereixen classes de ball tradicional, gaita, percussió i cant.