Arsgames
Cultura i llengua
Arsgames és una entitat internacional sense ànim de lucre, que promou i gestiona projectes de caràcter cultural vinculats als videojocs i les noves tecnologies. Treballem a partir de tres àrees d'acció transversal: recerca científica, pedagogia i formació, participació ciutadana.