ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE LA VALL D´HEBRÓN
Associacions de veïns
Es tracta ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES que vetlla perquè la gent del barri tingui una participació plena en les diferents decisions, canvis de millora, activitats de solidaritat, cooperació...etc

Activitats