La Farinera - Ràdio Ateneu del Clot
Mitjans i audiovisuals
Centre Cultural de gestió ciutadana al Clot-Camp de l'Arpa. Música, arts escèniques, exposicions, tallers i compromís amb la cultura de base.