Asociación Catalana por la Integración de Homosexuales,
Bisexuales y Transexuales Inmigrantes (ACATHI)
Diversitat
Una diversitat d'identitats que formen l'essència d'un projecte que pretén incidir sobre la realitat de les persones migrades LGTBIQ.