Associació Juvenil Boca Ràdio
Mitjans i audiovisuals
Associació assembleària des de l'any 2005, que concep la ràdio com a mitjà per la transformació social. Els projectes fonamentalment se centren en quatre àmbits: feminisme, interculturalitat, comunitat i joventut.