Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
Democràcia i DDHH
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants també la defensa dels drets de les persones immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’integració social de les persones.