Agrupament Scout Creu del Sud
Educació
Som una entitat que té com a missió educar a infants i joves a través de l'educació per l'acció amb la finalitat de millorar l'entorn social que ens envolta, treballant valors com l'esforç, el treball en equip, l'esperit crític o la cultura catalana.