SANGAM, Associació Cultural del Sud d’Àsia
Diversitat
Promovem la cultura de l'Índia, el Pakistan, Bangladesh i el Nepal a través de l'organització d'esdeveniments i festivals.