CERECUSOR
Salut i discapacitat
Tenim com a finalitat principal la lluita contra les barreres de comunicació i d'accés a la informació que patim les persones sordes.