Barcelona Gay Men’s Chorus
Música
Pretenem visibilitzar el col·lectiu LGTBI a través de les nostre actuacions, a favor de diferents ong i associacions de diferents àmbits. Inclusió del col·lectiu sord, gràcies a la nostra intèrpret de signes.