CàmeresiAcció
Sense classificar
Càmeres i Acció és una associació que utilitza la tècnica audiovisual com a eina d’intervenció i transformació social. L’objectiu és apoderar i facilitar l’expressió de les persones mitjançant la innovació i l’experimentació audiovisual.

Activitats