CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES LATINOAMERICANAS - “CONFECAT”
Federacions
Som una entitat que defensa el dret d'asil i els drets de les persones refugiades i sol·licitants de protecció internacional mitjançant dues línies d'actuació: l'atenció a aquestes persones i l'incidència política i social.