Fundació La Roda d’Accions Culturals i del Lleure
Cultura i llengua
Volem afavorir, a traves de la cultura, la transformació social en els territoris on cal treballar per a la cohesió.