Associació de Sordcecs de Catalunya (ASOCIDECAT)
Salut i discapacitat
La nostra entitat és una associació sense ànim de lucre que té per objectiu vetllar pels drets i la millora de la qualitat de vida de les persones sordcegues de tota Catalunya. Oferim serveis de guia-interpretació en llengua de signes, mediacions i activitats d'oci i cuturals.