Consell d'Associacions de Barcelona
Federacions
Som una federació que agrupa coordinadores, plataformes i associacions de la ciutat que treballem per generar espais i estratègies comunes que enforteixin el conjunt del teixit associatiu de Barcelona, a través del treball en xarxa entre les entitats.

Activitats