Associació Sociocultural Ràdio Nikosia
Salut i discapacitat
Som una de les primeres emissores realitzades per persones amb problemes de salut mental. És una experiència que intenta una mirada lateral sobre la bogeria i busca vies alternatives per deconstruir l'estigma. Nikosia és un llindar, una plaça íntima, un nou territori d'escolta i participació social per i amb persones afectades.