Alencop SCCL
Sense classificar
Alencop es un projecte cooperatiu format per immigrants subsaharians que centra la seva acció en la recollida d'electrodomèstics i ferralla, buidatges de pisos i altres serveis logístics des d'una perspectiva social i amb l'objectiu d'empoderar als socis que en formen part.