América, España Solidaridad y Cooperación (AESCO)
Cooperació
Som una organització d'àmbit internacional, sense ànim de lucre, creada el 1991 i declarada d'utilitat pública. Es constitueix amb el propòsit de fomentar la solidaritat a través de projectes de cooperació al desenvolupament entre Europa i Amèrica, així com programes socials.