Setem
Democràcia i DDHH
SETEM Catalunya som una associació sense ànim de lucre de solidaritat internacional, independent i participativa que sensibilitzem la nostra societat sobre les desigualtats Nord-Sud, en denunciem les causes i promovem transformacions personals i col·lectives.

Activitats

21 de setembre20:00 - 22:00
The voice of workers' ens mostra l’altra cara de la moneda de la globalització, ens porta a la realitat de la producció tèxtil i electrònica. Sense censura, les treballadores i els treballadors…