Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya
Cultura i llengua
Oferir serveis de suport, informació i formació, als prop de quatre cents grups amateurs de teatre federats i organitzar activitats conjuntes per a la seva difusió amb la col·laboració d'entitats i associacions, federacions i administracions locals i internacionals.

Activitats

Dissabte de setembre13:00 - 14:18
El teatre amateur arriba a la plaça amb la lectura dramatitzada de "Testimoni de càrrec".