Social Lovers
Educació
Organitzem activitats al voltant del món 2.0, amb una visió molt positiva i integradora, trecant així els estereotips del perfil gamer aïllats del món i connectats a una màquina.