Ketubara
Música
Som un projecte amb un interès comú: la cultura brasilera. L'objectiu de tots els membres és compartir bons moments, gaudir en companyia de la música i participar de diferents esdeveniments musicals que puguin ajudar a promoure la musicalitat i la cultura brasilera.