Progat Catalunya
Animalistes i medi ambient
Vetllem per la gestió ètica de colònies de gats a la ciutat, així com per la sensibilització i educació en la tinença responsable a escoles i públic en general.