Asociación Catalana por la Integración de Homosexuales,
Bisexuales y Transexuales Inmigrantes (ACATHI)
Diversitat
Una diversitat d'identitats que formen l'essència d'un projecte que pretén incidir sobre la realitat de les persones migrades LGTBIQ.

Activitats

Dissabte de setembre18:00 - 20:30
Les històries que llegim als llibres sempre tenen protagonistes. Veurem històries de persones que viuen conflictes per la seva nacionalitat, creença religiosa o sexualitat.