AUDIR
Diversitat
Entitat catalana no confessional, que aglutina i mobilitza persones de distintes tradicions religioses que treballen en connexió amb les principals organitzacions internacionals, per afavorir el coneixement, el diàleg interreligiós i la cooperació entre les diferents confessions.