Barcelona Gay Men’s Chorus
Música
Pretenem visibilitzar el col·lectiu LGTBI a través de les nostre actuacions, a favor de diferents ong i associacions de diferents àmbits. Inclusió del col·lectiu sord, gràcies a la nostra intèrpret de signes.

Activitats

Diumenge de setembre18:35 - 19:05
Una varietat de cançons corals i solistes amb més de 40 intèrprets dalt l'escenari i traducció de l'espectacle en llengua de signes.