Fundació Privada Ficat
Democràcia i DDHH
La fundació Ficat, constituïda l’any 2000, té com a objectiu vetllar per la justícia social, lluitar per la defensa dels Drets Humans i per la integració de totes les persones i col·lectius que es troben en risc d'exlusió social, garantint el ple exercici dels seus drets.

Activitats