Euroarab
Diversitat
Xarxa que agrupa estudiants, investigadors i professionals d'origen divers. Pretenem establir vincles sòlids entre Europa i el món àrab des de Barcelona i crear ponts de comunicació, coneixement i participació que permetin construir una societat plural i cohesionada

Activitats