La Tutela
Salut i discapacitat
Acompanyem i donem suport a persones majors d'edat amb discapacitat intel·lectual i/o deteriorament cognitiu que tenen modificada la capacitat d’obrar. Treballem per a potenciar i desenvolupar les seves capacitats i per a què puguin traçar el seu projecte de vida.

Activitats

Dissabte de setembre12:00 - 13:00
Presentarem l'obra 'El petit príncep', fruit del taller de teatre amb persones amb discapacitat intel·lectual.