Fidelització, renovació i alta participació, punts clau de l'informe d'avaluació de l'Associa't a la Festa 2018

Més de 200 entitats de la ciutat han participat en l’edició del 2018 amb 212 activitat de caràcter participatiu i comunitari. Destacar també que el 56% de les associacions que han format part de l’#Associat18 són entitats que ho fan per primera vegada, mentre que el 44% repeteixen

Ja tenim disponible i descarregable des de la nostra pàgina web l’Informe d’Avaluació de l’Associa’t a la Festa 2018. El document detalla les dades més rellevants pel que fa a la participació i coorganització de les entitats que han format part del projecte en la seva tercera edició.

Més de 200 entitats de la ciutat han participat en l’edició del 2018 amb 212 activitat de caràcter participatiu i comunitari. Destacar també que el 56% de les associacions que han format part de l’#Associat18 són entitats que ho fan per primera vegada, mentre que el 44% repeteixen.

D’altra banda, més de 2.500 persones són les que han participat vinculades a les entitats participants i han fet realitat el programa d’activitats de l’Associa’t a la festa, mitjançant la realització de concerts, balls, espectacles, tallers, activitats de dinamització, etc.

Aquestes xifres es situen per damunt de les de l’any 2017, apuntant clarament cap a un creixement i consolidació del projecte, així com un nivell de fidelitat i renovació de les entitats que s’ha mantingut força equilibrat des de l’any 2016.

Voldríem destacar també que el mapa de valors de les activitats programades per les entitats organitzadores, conserva una sintonia amb la filosofia organitzativa del projecte i es pot resumir en els següents valors: igualtat, pluralitat i diversitat; cooperació, transversalitat i treball en xarxa; creativitat col·lectiva, comunicació comunitària i apoderament social.

En l’informe d’avaluació hi trobareu també els resultats del qüestionari de valoració de les entitats participants. Podem dir que el nivell de satisfacció de les entitats respecte a la seva participació a la l’Associa’t a la festa i respecte al projecte en la seva globalitat, és força elevat. La valoració global és de 4’26 punts sobre 5. El nombre d’entitats que van respondre el qüestionari és significatiu: 91 sobre les 168 donades d’alta a l’aplicatiu de la base de dades de les sol·licituds (que recordem no inclou a la totalitat d’entitats participants a les activitats). Això significa una participació en la valoració del 54%.

Volem aprofitar per agrair-vos molt especialment les vostres respostes perquè ens motiven a seguir millorant. 

Imatge