Danses del món

Espectacle de dansa
Escenari Verd
22 de setembre
12:55 - 13:25
Mostra de dansa de països tan diversos com l'Equador, Perú, Bolívia, Àfrica, Xina i Catalunya.