Menu

Formulari de sol·licitud de participació

Si voleu tenir una orientació aproximada de la distribució dels espais de l’Associa’t a la festa, podeu consultar el mapa de l’any passat (repetim que aquest mapa no és el de l’edició d’enguany i només es tracta d’una referència provisional per a què us podeu fer una millor idea).

Els tipus d’espais i d’ús que hi ha previst per a l’Associa’t a la festa d’enguany, són els següents:

Escenaris

amb superfícies de tarima entre 24 m2 (el més petit) i 100 m2 (el més gran), aproximadament. El temps de durada de cada espectacle serà de 30 minuts de mitjana, però es podrà ampliar en funció del tipus d’activitat proposada i de la valoració que faci l’equip coordinador de l’Associa’t a la festa.

Carpes per tallers

de 100 m2. En la mesura del possible, s’intentarà que en una mateixa carpa es puguin realitzar simultàniament 4 tallers de 4 entitats diferents, amb una ocupació aproximada de 25 m2 per a cada taller i entitat. En relació al temps de durada per un mateix taller, la previsió aproximada és de 1h i 45 minuts. (Totes aquestes referències són orientatives, però en la mesura que ens ajustem a elles tindrem més capacitat d’incorporar un nombre més elevat d’entitats i una major diversitat d’activitats).

Espais oberts

en altres indrets de la plaça de Catalunya (espai Bergara, espai Macià, espais lliures de la plaça) per a la realització d’activitats d’animació i/o d’altre tipus que requereixen la utilització d’espais més grans i/o adaptables.