Casals de barri i equipaments de proximitat

Hem organitzat amb Casals de barri i equipaments de proximitat: espais d'aprenentatge i bones pràctiques en temes de comunicació i funcionament intern: la comunicació interna, l'enfortiment de la xarxa comunitària.