Associacions

Hem desenvolupat un itinerari d'aprenentage col·lectiu, amb 4 grans temes: l'Autodiagnosi, Les
bases de la comunicació, la Comunicació interna i la Comunicació amb Xarxes. També hem
organitzat dues HackaCOM: o com crear una campanya de comunicació de foment de
l’associacionisme en un sol dia. També organitzem trobades específiques per a col·lectius concrets.
Cliqueu per saber-ne més i accedir als materials.

Pack pedagògic: Comunicació Externa

A la Comunicació Externa treballem com la comunicació pot contribuir a enfortir les relacions que tenim amb la nostra xarxa, amb la comunitat amb què treballem. Aquest recorregut el farem conservant l’enfocament de comunicació que proposem construir: una comunicació comunitària, transversal, estratègica i transformadora.

Pack pedagògic: Les bases de la comunicació

Quins elements previs cal que definim a l'entitat, col·lectiu o projecte comunitari per poder construir una estratègia o un pla de comunicació.

Pack pedagògic: Empoderament amb l'autodiagnosi

A l’Empoderament amb l’autodiagnosi volem fer un recorregut que ens permeti: tenir
un concepte més empoderador i transformador de la comunicació, fer una revisió a
fons de la nostra entitat, una diagnosi, entenent quins són els potencials i les necessitats,
i orientar-nos per a futures estratègies; i finalment entendre i diagnosticar quin
lloc i quines necessitats té la comunicació de la nostra associació i com ens pot ajudar
a treballar la seva missió.