Plaça de Catalunya. 23, 24 i 25 de setembre de 2017

@associatfesta

Criteris de selecció per a entitats que participen fent propostes d’activitats

 1. Per participar en el procés de selecció, caldrà omplir prèviament la butlleta de sol·licitud d’activitat. La tramitació de les sol·licituds es realitzarà a través d'aquest mateix web.
 2. Es donarà prioritat a entitats que no hagin participat l'any anterior
 3. A l'hora de fer la selecció de les propostes, l'organització seleccionarà les activitats que millor contribueixin a desenvolupar els objectius d’Associa’t a la festa
 4. L'organització també podrà tenir en consideració els següents aspectes:
 5. Les entitats que vulguin participar a l’Associa’t a la Festa hauran de comprometre’s a què els continguts de les seves activitats, en el cas de ser seleccionades, seran respectuosos amb la igualtat de gènere, els drets humans, els drets de ciutadania, els drets de la infància, els drets dels animals i que no incorporaran valors que atemptin contra la dignitat humana ni es puguin interpretar com una discriminació per raons d’origen, ideològiques, religioses, culturals, socials, d'orientació sexual o d'identitat de gènere.
 6. L’Associa’t a la festa vol promoure un programa d’activitats que expressi la pluralitat del moviment associatiu de la nostra ciutat, i en el marc del respecte a aquesta pluralitat està especialment interessat a incorporar propostes d’activitats que destaquin pel foment de valors socials, comunitaris, solidaris, participatius i cooperatius. Per aquesta raó s’anima a les entitats a presentar propostes d’activitats en xarxa i/o coordinades entre més d’una entitat.

  Classificació de les activitats proposades en funció del grau de col·laboració entre diferents entitats:
  • Activitats en xarxa i/o coordinades: propostes d’activitats col·lectives (conjuntes) i col·laboratives que estan coordinades entre diferents entitats. En el procés de selecció, les propostes d’activitats en xarxa i/o coordinades es prioritzaran per sobre de les propostes d’activitats no coordinades.
  • Activitats no coordinades i obertes: propostes d’activitats a realitzar per una sola entitat però que estan obertes a integrar-se en una altra proposta més àmplia en la que hi puguin col·laborar d’altres associacions.
  • Activitats no coordinades i tancades: propostes d’activitats a realitzar per una sola entitat.
 7. Un dels projectes col·lectius amb voluntat participativa impulsat en el marc de l’Associa’t a la festa és el projecte de dinamització de la comunicació i les xarxes socials. Pensem que aquest projecte pot ser un bon instrument per aprendre col·laborant entre associacions, una eina que serveixi per incrementar la capacitat comunicativa i de transformació social de cada entitat i, a nivell col·lectiu, per donar més potència al conjunt de l’Associa’t a la festa. A la sol·licitud us demanarem si esteu interessades a participar-hi. Tanmateix, si sou una entitat que no teniu una proposta d’activitat concreta per a poder participar a l’Associa’t a la festa, igualment podeu vincular-vos a aquest projecte col·laboratiu.
 8. Els diferents tipus d’activitats proposades poden ser: tallers creatius, actuacions musicals, dansa, conta-contes, titelles, teatre breu, jocs infantils, jocs tradicionals, cultura popular, art urbà, accions d’animació, gimcanes, flashmobs, etc. Pel que fa al públic a qui van adreçades les activitats, pot ser la població en general, el públic infantil i familiar i/o altres públics específics. En el procés de selecció de les propostes d’activitats presentades, es tindran en compte els elements de singularitat, creativitat, la proposta artística i la participativa, i els valors de l’activitat vinculats amb el foment de la solidaritat, la cooperació, la igualtat de gènere, la sostenibilitat i defensa del medi ambient, el comerç just, etc.

Accedir al formulari d'inscripció

Criteris de participació
Modalitat cafeteria de comerç just