Mostra de sevillanes - Grup Azahares

Espectacle de dansa
Escenari Taronja
22 de setembre
12:15 - 12:55
Les 'pasadas', els 'paseíllos', els 'careos'… es donaran cita a l'escenari en aquesta mostra de sevillanes.