Last Dance

Actuació musical
Escenari Verd
22 de setembre
18:35 - 19:05
Una varietat de cançons corals i solistes amb més de 40 intèrprets dalt l'escenari i traducció de l'espectacle en llengua de signes.