Coopoly: el joc de les cooperatives

Jocs
Carpa Blava
21 de setembre
11:00 - 13:00
Joc alternatiu al Monopoly. Aquí o totes guanyem o totes perdem. Promovem la cooperació davant de l'individualisme