Concert de hip-hop

Actuació musical
Escenari Verd
22 de setembre
16:00 - 16:30
Coneix la cultura hip-hop, expressions artístiques entorn de la cultura urbana: rap, DJs, murals en directe. Tot un estil de vida per expressar-nos amb llibertat.