Cançons i balls d'Ucraïna

Actuació musical
Escenari Taronja
22 de setembre
17:15 - 17:45
Els balls i les danses d’Ucraïna es retrobaran a l’escenari.